Rate this post

Hôm qua 14.6, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Duy Xuyên tổ chức lễ tôn vinh 100 cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện, giai đoạn 2008 – 2018.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Duy Xuyên thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Theo đó, có nhiều người hiến máu đến 20 lần, đồng thời tích cực vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người dân nơi cư trú cùng hiến máu. Bình quân mỗi năm, cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện hiến được 950 đơn vị máu, riêng năm 2017 toàn huyện vận động hiến 1.033 đơn vị máu, vượt hơn 130% chỉ tiêu giao.

HOÀI NHI