Hội Từ Thiện Quảng Nam

  • Tại chương trình trao học bổng lần thứ 14 này, bên cạnh việc tuyên dương và tặng thưởng, Ban điều hành còn tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên gặp gỡ với ông Nguyễn Thanh Quang – Giám đốc Công ty Asoka Việt Nam, nhằm nghe những chia sẻ, hướng nghiệp rất ý nghĩa.
  • Kỷ niệm 20 năm thành lập, đúng vào dịp các cấp Hội đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 -2022 sẽ diễn ra trong tháng 5/2017
  • Đến nay, toàn tỉnh có 15/18 huyện thành phố có Hội, BCH nhiệm kỳ III , 2011- 2016 BCH tỉnh Hội có 38 vị, Ban Thường vụ 09 vị, Hội cơ sở xã, phường hiện nay là 124/244 xã có tổ chức Hội.
  • Chúng tôi rất mong mọi người khi biết được những hoàn cảnh bất hạnh nào, hãy cùng chúng tôi tham gia các hoạt động từ thiện
  • Hội Từ thiện thành phố Tam Kỳ đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (24.6.1994-24.6.2014).
COPYRIGHT ©2018 HTTQN. ALL RIGHTS RESERVED. Sponsor VPS by Longvan.net